Державне підприємство
Житомирське
лісове господарство

10029, м. Житомир
вул. Степана Бандери, 8

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ
+38 (0412) 47-20-62


5

Клас
пожежної небезпеки

Станишівське лісництво

Керівництво підрозділу

Посада ПІП
Лісничий Матковський Віталій Миколайович
Помічник лісничого Дем'янюк Григорій Юрійович

Місцезнаходження і площа лісництва

Сташишвське лісництво, загальною площею 2482.6 га, входить до складу ДП "Житомирський лісгосп" і розташоване в центральній його частині на території Житомирського та Черняхівського адміністративних районів.
Контора лісництва знаходиться в кв.27 Житомирського району Житомирської області на відстані 15 км від контори лісгоспу.
Територія лісництва розділена на 2 майстерські дільниці та 9 обходів.

Організація території. Обсяг та характер м виконаних лісовпорядних робіт

Попереднє лісовпорядкування було проведене в 1997 році Київською лісовпорядною експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об'єднання на площі 2523 га.
За минулий ревізійний період не було прийомо-передач земель на території лісництва.
До моменту проведення нинішнього лісовпорядкування загальна площа лісництва складала 2482.6 га (за даними земельного балансу).
Лісовпорядкування проведено Київською експедицією Українського державного лісовпорядного проектного виробничого об'єднання Державного комітету лісового господарства України. Роботи виконувались по 1 розряду відповідно до вимог Лісового кодексу України, чинної лісовпорядної інструкції та рішень 1 лісовпорядної наради.
Площа лісництва розділена на 5 планшетів. Квартальна мережа залишилась без змін.
Інвентаризація лісового фонду здійснювалась методом окомірно-вимірювальної таксації, із застосуванням ортофотопланів масштабу 1:10000 зальоту 2007 року.
Для корегування окомірно-визначених запасів на 1 га та визначення відносних повнот використовувались таблиці "Сум площ перерізів та запасів деревостанів при повноті 1.0", розроблених кафедрою лісової таксації УДАУ, затверджених Мінлісгоспом України 15 листопада 1991 року.

Природно-кліматичні умови

Лісові масиви лісництва розташовані на території південної частини Українського Полісся зони змішаних лісів Східноєвропейської рівнини.
Тривалість вегетаційного періоду 205 днів. Середньорічна температура повітря +6,8°С, мінімальна -38°С. Пізні весняні заморозки можливі до 21 травня, а ранні з 15 вересня. Середньорічна кількість опадів 552 мм. За час вегетаційного періоду випадає 60 % опадів.
Середня глибина промерзання грунту 56 см, максимальна 120 см. Постійний сніговий покрив встановлюється з 15 грудня. Сніг тане з 5 березня. Вітри переважають західних направлень.
Переважаючі типи грунтів: свіжі та вологі дерновопідзолисті суглиники та супіски.

Відомості про об'єкти природно-заповідного фонду та тимчасове довгострокове користування

Землі природно-заповідного фонду на території лісництва відсутні.

Основні показники по лісовому фонду

В лісовому фонді лісництва переважають насадження сосни - 66,3%, дуба - 20%, вільхи – 5,3%. Середній вік насаджень – 69 років, середній бонітет — 1 А.5, середня повнота – 0.72.

Основні положення організації лісового господарства

Виходячи з існуючого поділу лісів на групи і категорії захисності, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування на наступний ревізійний період, утворена наступна господарська частина
– Рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування;
При утворенні господарств та господарських секцій лісовпорядкування виходило з породного складу насаджень, їхньої продуктивності, походження та інших особливостей, що обумовлюють необхідність застосування різних нормативів і систем господарських заходів, а також цілей ведення лісового господарства, визначених основними положеннями організації і розвитку лісового господарства області.
Підставою для поділу насаджень однієї переважаючої деревної породи на декілька госпсекцій стали суттєві відмінності в продуктивності, віці стиглості, рельєфі.
Віднесення не вкритих лісовою рослинністю земель до тієї чи іншої господарської секції проводиться по породі, що проектується до лісовідновлення.
Віки стиглості деревостанів відповідають оптимальним вікам рубок в лісах України.

Меліорація

Теперішнім лісовпорядкуванням в лісництві виявлено 114 га площ гідромеліоративного фонду, з яких 81,4 га – вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки та 1,3 га незімкнутих лісових культур.
Осушення цих площ не проектується.

Охорона лісу

Розподіл площі лісництва за класами пожежної небезпеки

Клас Площа %
І клас 44,3 га 1,8
ІІ клас 1182,6 га 47,6
ІІІ клас 654,6 га 26,4
ІV клас 489,0 га 19,7
V клас 1121,1 га 4,5
Середній клас пожежної небезпеки 2,77.

Лісозахист

Санітарний стан лісів лісництва в даний час слід вважати задовільним.
В минулому ревізійному періоді не спостерігались спалахи масового розмноження шкідників лісу.
В залежності від появи і розвитку шкідників та хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги лісозахисних заходів повинні уточнюватись та корегуватись.

Побічні користування

Обсяги побічних користувань на ревізійний період приведеш в проектних відомостях.
Випас худоби в лісництві не проектується.
З метою подальшого підвищення продуктивності угідь проектується проведення заходів:
- внесення органічних і мінеральних добрив в ріллю на площі 8,9 га щорічно;
- докорінне поліпшення сіножатей на площі 8,3 га;
- поверхневе поліпшення сіножатей на площі 27 га.

Підсочка лісу і заготівля другорядних лісових матеріалів

На ревізійний період підсочка сосни не проектується.
Фонд підсочки соснових насаджень відсутній.

Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях

На території лісництва в рекреаційно-оздоровчих цілях використовується вся територія лісництва.
В цілому територія рекреаційних лісів характеризується досить високою рекреаційною та естетичною оцінками.