Державне підприємство
Житомирське
лісове господарство

10029, м. Житомир
вул. Степана Бандери, 8

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ
+38 (0412) 47-20-62


5

Клас
пожежної небезпеки

Новозаводське лісництво

Керівництво підрозділу

Посада ПІП
Лісничий Бігула Микола Миколайович
Помічник лісничого

Місцезнаходження і площа лісництва

Ново-Заводське лісництво, загальною площею 4973.2 га, входить до складу ДП "Житомирський лісгосп" і розташоване в західній його частині на території Червоноармійського адміністративного району.
Контора лісництва знаходиться в кв. 35 (с. Новий Завод) Червоноармійського району Житомирської області на відстані 32 км від контори лісгоспу та 22 км від районного центру.
Територія лісництва розділена на 2 майстерські дільниці та 9 обходів.

Організація території. Обсяг та характер виконаних лісовпорядних робіт

Попереднє лісовпорядкування було проведене в 1997 році Київською лісовпорядною експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об'єднання на площі 4981.2 га.
За минулий ревізійний період не було прийомо-передач земель на території лісництва.
До моменту проведення нинішнього лісовпорядкування загальна площа лісництва складала 4973.2 га (за даними земельного балансу).
Лісовпорядкування проведено Київською експедицією Українського державного лісовпорядного проектного виробничого об єднання Державного комітету лісового господарства України. Роботи виконувались по 1 розряду відповідно до вимог Лісового кодексу України, чинної лісовпорядної інструкції та рішень 1 лісовпорядної наради.
Площа лісництва розділена на 6 планшетів. Квартальна мережа залишилась без змін.
Інвентаризація лісового фонду здійснювалась методом окомірно-вимірювальної таксації, із застосуванням ортофотопланів масштабу 1:10000 зальоту 2007 року.
Для корегування окомірно-визначених запасів на 1 га та визначення відносних повнот використовувались таблиці "Сум площ перерізів та запасів деревостанів при повноті 1.0", розроблених кафедрою лісової таксації УДАУ, затверджених Мінлїсгоспом України 15 листопада 1991 року.
У лісництві лісовпорядкуванням закладено 6 тренувальних площ.

Природно-кліматичні умови

Лісові масиви лісництва розташовані на території південної частини Українського Полісся зони змішаних лісів Східноєвропейської рівнини.
Тривалість вегетаційного періоду 205 днів. Середньорічна температура повітря +6,8°С, мінімальна -38°С. Пізні весняні заморозки можливі до 21 травня, а ранні з 15 вересня. Середньорічна кількість опадів 552 мм. За час вегетаційного періоду випадає 60 % опадів.
Середня глибина промерзання грунту 56 см, максимальна 120 см. Постійний сніговий покрив встановлюється з 15 грудня. Сніг тане з 5 березня. Вітри переважають західних направлень.
Переважаючі типи грунтів: свіжі та вологі дерново-підзолисті суглинки та супіщані.

Відомості про об'єкти природно-заповідного фонду та тимчасове довгострокове користування

Найменування об’єктів природно-заповідного фонду та підстави для їх виділення Площа, га Місце знаходження Категорії території та об’єктів заповідного фонду Стисла характеристика і режим ведення господарства
«Тетеревиний тік» Рішення облвиконкому від 7.03.1991 р. № 68 108 кв.73,74 Загальнозоологічний заказник місцевого значення Один з самих південних ареалів тетереви них токів. Являє собою численні болота блюдця мезатропного характеру 0,5-1,0 га

Основні показники по лісовому фонду

В лісовому фонді лісництва переважають насадження сосни -37,2, дуба-27,5, берези - 25.7%. Середній вік насаджень – 35 років, середній бонітет – 1А.8, середня повнота – 0,78.

Основні положення організації лісового господарства

Виходячи з існуючого поділу лісів на групи і категорії захисної, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування  на наступний ревізійний період, утворені наступні господарські частини:
  • - ліси природоохоронного призначення з обмеженим режимом користування;
  • - рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування;
  • - експлуатаційні ліси.
При утворенні господарств та господарських секцій лісовпорядкування виходило з породного складу насаджень, їхньої продуктивності, походження та інших особливостей, що обумовлюють необхідність застосування різних нормативів і систем господарських заходів, а також цілей ведення лісового господарства, визначених основними положеннями організації і розвитку лісового господарства області.
Підставою для поділу насаджень однієї переважаючої деревної породи на декілька госпсекцій стали суттєві відмінності в продуктивності, віці стиглості, рельєфі.
Віднесення не вкритих лісовою рослинністю земель до тієї чи іншої господарської секції проводиться по породі, що проектується до лісовідновлення.
Віки стиглості деревостанів відповідають оптимальним вікам рубок в лісах України.