Державне підприємство
Житомирське
лісове господарство

10029, м. Житомир
вул. Степана Бандери, 8

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ
+38 (0412) 47-20-62


5

Клас
пожежної небезпеки

Богунське лісництво

Керівництво підрозділу

Посада ПІП
Лісничий Мудрик Дмитро Миколайович
Помічник лісничого Логвинюк Світлана Миколаївна

Місцезнаходження і площа лісництва

Богунське лісництво, загальною площею 5904.8 га, входить до складу ДП "Житомирський лісгосп" і розташоване в північній І його частині на території Черняхівського, Червоноармійського і Житомирського адміністративних районів.
Контора лісництва знаходиться в кв.86 на відстані 10 км від контори лісгоспу.
Територія лісництва розділена на 2 майстерські дільниці та 11 обходів.

Організація території. Обсяг та характер виконаних лісовпорядних робіт

Попереднє лісовпорядкування було проведене в 1997 році Київською лісовпорядною експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об'єднання на площі 5919 га.
За минулий ревізійний період було передано іншим землекористувачам 4,24 га земель на підставі відповідних розпоряджень райдержадміністрацій 2003-2007 років.
До моменту проведення нинішнього лісовпорядкування загальна площа лісництва складала 5904,8 га.
Лісовпорядкування проведено Київською експедицією Українського державного лісовпорядного проектного виробничого об'єднання Державного комітету лісового господарства України. Роботи виконувались по 1 розряду відповідно до вимог Лісового кодексу України, чинної лісовпорядної інструкції та рішень 1 лісовпорядної наради.
Площа лісництва розділена на 10 планшетів. Квартальна мережа залишилась без змін.
Інвентаризація лісового фонду здійснювалась методом окомірно-вимірювальної таксації, із застосуванням ортофотопланів масштабу 1:10000 зальоту 2007 року на площі 5904,8 га.
Для корегування окомірно-визначених запасів на 1 га та визначення відносних повнот використовувались таблиці "Сум площ перерізів та запасів деревостанів при повноті 1.0", розроблених кафедрою лісової таксації УДАУ, затверджених Мінлісгоспом України 15 листопада 1991 року.

Природно-кліматичні умови

Лісові масиви лісництва розташовані на території Східноєвропейської рівнини по межі східного Полісся і північної частини правобережного Лісостепу.
Тривалість вегетаційного періоду 205 днів. Середньорічна температура повітря +6,8°С, мінімальна -38°С. Пізні весняні заморозки можливі до 21 травня, а ранні з 15 вересня. Середньорічна кількість опадів 552 мм. За час вегетаційного періоду випадає 60 % опадів.
Середня глибина промерзання грунту 56 см, максимальна 120 см. Постійний сніговий покрив встановлюється з 15 грудня. Сніг тане з 5 березня. Вітри переважають західних направлень.
Переважаючі типи грунтів: вологі дерново-підзолисті суглинки.

Відомості про об'єкти природно-заповідного фонду та тимчасове довгострокове користування

Об'єкти природно-заповідного фонду на території лісництва відсутні.
Землі надані а тимчасове довгострокове користування на території лісництва відсутні.

Основні показники по лісовому фонду

В лісовому фонді лісництва переважають насадження сосни -41,5%, дуба звичайного – 45,4%. Середній вік насаджень -74 роки, середній бонітет — 1 А.9, середня повнота - 0.74.

Основні положення організації лісового господарства

Виходячи з існуючого поділу лісів на групи і категорії захисності, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування на наступний ревізійний період, утворені господарські частини:
  • ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування;
  • рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування;
  • рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування на рівнині.
При утворенні господарств та господарських секцій лісовпорядкування виходило з породного складу насаджень, їхньої продуктивності, походження та інших особливостей, що обумовлюють необхідність застосування різних нормативів і систем господарських заходів, а також цілей ведення лісового господарства, визначених основними положеннями організації і розвитку лісового господарства області.
Підставою для поділу насаджень однієї переважаючої деревної породи на декілька госпсекцій стали суттєві відмінності в продуктивності, віці стиглості, рельєфі.
Віднесення не вкритих лісовою рослинністю земель до тієї чи іншої господарської секції проводиться по породі, що проектується до лісовідновлення.
Віки стиглості деревостанів відповідають оптимальним вікам рубок в лісах України.

Меліорація

Теперішнім лісовпорядкуванням в лісництві виявлено 239.9 га площ гідромеліоративного фонду, з яких 131 га - вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки та 5.7 га незімкнутих лісових культур.
Осушення цих площ не проектується.

Охорона лісу

Розподіл площі лісництва за класами пожежної небезпеки

Клас Площа %
І клас 118,3 га 2.0
ІІ клас 1795,2 га 30,4
ІІІ клас 1364,8 га 23,1
ІV клас 2435,9 га 41,3
V клас 190,6 га 3.2
Середній клас пожежної небезпеки 3.13.

Лісозахист

Санітарний стан лісів лісництва в даний час слід вважати задовільним. В минулому ревізійному періоді не спостерігались спалахи масового розмноження шкідників лісу. В залежності від появи і розвитку шкідників та хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги лісозахисних заходів повинні уточнюватись та корегуватись.

Побічні користування

Обсяги побічних користувань на ревізійний період приведеш в проектних відомостях. Випас худоби проектується в лісництві на площі 2614 га. Перелік кварталів, в яких допускається випас худоби, вказані у "Відомості площ, що проектуються для випасу худоби".
З метою подальшого підвищення продуктивності угідь проектується проведення заходів:
  • внесення органічних і мінеральних добрив в ріллю на площі 4,4 га щорічно;
  • поверхневе поліпшення сіножатей на площі 57,7 га.