Державне підприємство
Житомирське
лісове господарство

10029, м. Житомир
вул. Степана Бандери, 8

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ
+38 (0412) 47-20-62


5

Клас
пожежної небезпеки

Березівське лісництво

Керівництво підрозділу

Посада ПІП
Лісничий Станіславов Олександр Володимирович
Помічник лісничого Осіпчук Олександр Ігорович

Місцезнаходження і площа лісництва

Березівське лісництво, загальною площею 4492.1 га, входить до складу ДП "Житомирський лісгосп" і розташоване в центральній    його   частині   на  території  Житомирського адміністративного району. Контора лісництва знаходиться в с. Березівка Житомирського району Житомирської області на відстані 25 км від контори лісгоспу. Територія лісництва розділена на 2 майстерські дільниці та 9 обходів.

Організація території. Обсяг та характер виконаних лісовпорядних робіт

Попереднє лісовпорядкування було проведене в 1997 році Київською лісовпорядною експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об'єднання на площі 4510 га.
За минулий ревізійний період прийомо-передач земель на території лісництва не було.
До моменту проведення нинішнього лісовпорядкування загальна площа лісництва складала 4492.1 га ( за даними землеустрою).
Лісовпорядкування проведено Київською експедицією Українського державного лісовпорядного проектного виробничого об'єднання Державного комітету лісового господарства України. Роботи виконувались по 1 розряду відповідно до вимог Лісового кодексу України, чинної лісовпорядної інструкції та рішень 1 лісовпорядної наради.
Площа лісництва розділена на 5 планшетів. Квартальна мережа залишилась без змін.
Інвентаризація лісового фонду здійснювалась методом окомірно-вимірювальної таксації, із застосуванням ортофотопланів масштабу 1:10000 зальоту 2007 року.
Для корегування окомірно-визначених запасів на 1 га та визначення відносних повнот використовувались таблиці "Сум площ перерізів та запасів деревостанів при повноті 1.0", розроблених кафедрою лісової таксації УДАУ, затверджених Мінлісгоспом України 15 листопада 1991 року.
У лісництві лісовпорядкування закладено 6 пробних площ, в тому числі на рубку догляду -1, тренувальних - 5.

Природно-кліматичні умови

Лісові масиви лісництва розташовані на території південної частини Українського Полісся зони змішаних лісів Східноєвропейської рівнини.
Тривалість вегетаційного періоду 205 днів. Середньорічна температура повітря +6,8°С, мінімальна -38°С. Пізні весняні заморозки можливі до 21 травня, а ранні з 15 вересня. Середньорічна кількість опадів 552 мм. За час вегетаційного періоду випадає 60 % опадів.
Середня глибина промерзання грунту 56 см, максимальна 120 см. Постійний сніговий покрив встановлюється з 15 грудня. Сніг тане з 5 березня. Вітри переважають західних направлень.
Переважаючі типи грунтів: вологі дерновопідзолисті суглинки.

Відомості про об'єкти природно-заповідного фонду та тимчасове довгострокове користування

Об'єкти природно-заповідного фонду на території лісництва відсутні.

Основні показники по лісовому фонду

Сучасний стан лісового фонду в межах панівних порід наведено в прикладених до даної пояснювальної записки (додатки 1-3). В лісовому фонді лісництва переважають насадження дуба -51.8%, сосни — 16.6 %, берези - 14.9%. Середній вік насаджень -59 років, середній бонітет — 1 А.8, середня повнота - 0.76.

Основні положення організації лісового господарства

Виходячи з існуючого поділу лісів на групи і категорії захисності, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування на наступний ревізійний період, утворені наступні господарські частини: 221.П   рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування на рівнині; При утворенні господарств та господарських секцій лісовпорядкування виходило з породного складу насаджень, їхньої продуктивності, походження та інших особливостей, що обумовлюють необхідність застосування різних нормативів і систем господарських заходів, а також цілей ведення лісового господарства, визначених основними положеннями організації і розвитку лісового господарства області. Поділ площі господарських секцій за категоріями земель наведено в додатку 4. Підставою для поділу насаджень однієї переважаючої деревної породи на декілька госпсекцій стали суттєві відмінності в продуктивності, віці стиглості, рельєфі.
Віднесення не вкритих лісовою рослинністю земель до тієї чи іншої господарської секції проводиться по породі, що проектується до лісовідновлення.
Віки стиглості деревостанів відповідають оптимальним вікам рубок в лісах України.

Охорона лісу

Розподіл площі лісництва за класами пожежної небезпеки

Клас Площа %
І клас 110.2 га 2.5
ІІ клас 257.4 га 5.7
ІІІ клас 1088.4 га 24.2
ІV клас 2757.6 га 61.4
V клас 278.5 га 6.2
Середній клас пожежної небезпеки 3.63. Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування лісів наведені в проектних відомостях.

Лісозахист

Санітарний стан лісів лісництва в даний час слід вважати задовільним. В минулому ревізійному періоді не спостерігались спалахи масового розмноження шкідників лісу. В залежності від появи і розвитку шкідників та хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги лісозахисних заходів повинні уточнюватись та корегуватись.

Побічні користування

Обсяги побічних користувань на ревізійний період приведеш в проектних відомостях. Випас худоби проектується в лісництві на площі 3493.4 га. Перелік кварталів, в яких допускається випас худоби, вказані у "Відомості площ, що проектуються для випасу худоби".
З метою подальшого підвищення продуктивності угідь проектується проведення заходів:
внесення органічних і мінеральних добрив в ріллю на площі 10.2 га щорічно;
поверхневе поліпшення сіножатей на площі 48.3га.

Підсочка лісу і заготівля другорядних лісових матеріалів

На ревізійний період підсочка сосни не проектується

Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях

На території лісництва в рекреаційно-оздоровчих цілях використовується лісогосподарська частина лісів зелених зон