Державне підприємство
Житомирське
лісове господарство

10029, м. Житомир
вул. Степана Бандери, 8

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ
+38 (0412) 47-20-62


5

Клас
пожежної небезпеки

Охорона і захист лісів

Охорона лісу

Ступінь пожежної небезпеки визначався за „Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду” розробленою інститутом „Укрдіпроліс” і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 12).

Розподіл лісових ділянок за класами пожежної небезпеки, га

Лісництво Класи пожежної небезпеки Разом Середній клас
1 2 3 4 5
Богунське 118,3 1795,2 1364,8 2435,9 190,6 5904,8 3,13
Березівське 110,2 257,4 1088,4 2757,6 278,5 4492,1 3,63
Корабельне 93,1 516,0 1562,5 2826,0 152,5 5150,1 3,47
Левківське 250,3 2549,3 1223,3 963,3 210,2 5196,4 2,67
Новозаводське 563,7 408,2 1513,8 2116,4 371,1 4973,2 3,26
Станишівське 44,3 1182,6 654,6 489,0 112,1 2482,6 2,77
Пилипівське 199,2 1073,3 1552,0 3146,9 386,6 6358,0 3,38
Тригірське 445,4 1362,0 2199,6 2219,6 379,9 6606,5 3,10
Разом: 1824,5 9144,0 11159,0 16954,7 2081,5 41163,7 3,10
Територія характеризується низьким 3,10  класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок представлених середньовіковими, пристигаучими та стиглими листяними насадженнями.
Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними віднесена до зони наземної охорони лісів. В пожежно небезпечний період проводиться також і авіапатрулювання.
Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки, елементи існуючого і запроектованого протипожежного улаштування, місця відпочинку, пункти зосередження протипожежного інвентарю та інші об’єкти протипожежного призначення показано на схематичній карті.
Для покращання охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень, а також з метою більш якісного виконання запроектованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних робіт, кількість майстерських дільниць проектується залишити 19, а кількість обходів 89.

Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування

Найменування Одиниці вимірювання Існує Потрібно за нормативами Проектується Термін виконання
1 Організація постійних протипожежних виставок шт. 7 1 1 Щорічно
2 Встановлення попередувальних аншлагів шт. 120 120 120 Щорічно
3 Обладнання місць відпочинку і куріння шт. 20 20 20 Ревізійний період
4 Встановлення шлагбаумів шт. 40 40 40 -*-
5 Створення мінералізованих смуг км 365 365 365 Щорічно
6 Догляд за мінералізованими смугами км 730 730 730 -*-
7 Будівництво доріг п/п значення км 60 60 Рев.період
8 Ремонт і утримання доріг п/п значення км 60 60 60 Рев. період
9 Організація пунктів зосередження п/п інвентаря шт. 9 9 9 Щорічно
10 Утримання тимчасових пожежних сторожів чол. 9 9 9 -*-

Проект поділу території на майстерські дільниці та обходи

Найменування лісництв Загальна площа, га Дільниці Обходи
існує проектується існує проектується
кількість кількість середня площа, га кількість кількість середня площа, га
Богунське 5904,8 4 4 1476 18 18 328
Березівське 4492,1 2 2 2246 9 9 499
Корабельне 5150,1 2 2 2575 10 10 515
Левківське 5196,4 2 2 2598 10 10 520
Новозаводське 4973,2 2 2 2487 9 9 553
Станишівське 2482,6 2 2 1241 9 9 276
Пилипівське 6358,0 2 2 3179 11 11 578
Тригірське 6606,5 3 3 2202 13 13 508
Разом 41163,7 19 19 2167 89 89 462

Лісозахист

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати в цілому задовільний. Це підтверджується тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу зменшився на  174,6 тис.м3 в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування, незначною наявністю осередків шкідників і хвороб лісу.
В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, вказані в таблиці повинні уточнюватись.
З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги „Санітарних правил в лісах України” (Київ - 1995).

Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту

Найменування заходів Одиниця вимірювання Запроектовано лісовпорядкуванням Прийнято 2-ю л/в нарадою Примітка
1. Лісопатологічне обстеження тис.га 8,2 8,2 Щорічно
2. Грунтові розкопки ям 300 300 - * -
3. Обприскування розсадників га 5 5 - * -
4. Біологічні заходи боротьби:
- виговлення штучних гнізд шт./га 1 1 - * -
5.Організаційно-господарські заходи:
- нагляд за появою осередків шкідників і хвороб тис.га 41,1 41,1 - * -
- організація пунктів лісозахисту шт. 9 9 - * -
- пропаганда лісозахисту тис.грн. 1.0 1.0 - * -