Державне підприємство
Житомирське
лісове господарство

10029, м. Житомир
вул. Степана Бандери, 8

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ
+38 (0412) 47-20-62


5

Клас
пожежної небезпеки

Міжнародна діяльність

  Міжнародна сертифікація

  З 2012 року продукція підприємства в круглому виді сертифікована за системою FSCR (ліцензійний код FSC -C107473).
  Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.
  Найбільш поширеною системою лісової сертифікації є схема FSC (Forest Stewardship Council – Лісової Наглядової  Ради). Ця система включає 10 визначених у всьому світі принципів та 56 критеріїв сталого ведення лісового господарства, що і є стандартом FSC.
  Підтвердження дотримання лісогосподарськими підприємствами цих стандартів здійснюється незалежним аудитором – організацією з сертифікації, акредитованою FSC. Процедури сертифікації гарантують незалежність, безпристрасність  та об’єктивність оцінки ведення лісового господарства в будь-якій країні.
  Наявність такого сертифікату у нашого підприємства свідчить про те, що продукція надходить із лісів, господарювання в яких здійснюється на принципах невиснажливого (сталого), постійного та безперервного лісокористування, що при веденні лісового господарства враховуються питання охорони довкілля та збереження біологічного різноманіття, інтереси працівників лісогосподарських підприємств та місцевого населення.