Державне підприємство
Житомирське
лісове господарство

10029, м. Житомир
вул. Степана Бандери, 8

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ
+38 (0412) 47-20-62


5

Клас
пожежної небезпеки

Лісорозведення та лісовідновлення

ДП Житомирський лісгоспНапрями діяльностіЛісорозведення та лісовідновлення

Лісовідновлення

В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати шляхом лісовідновлення на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках і на зрубах ревізійного періоду.
Із загальної площі невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду (2093,9 га) потребують лісовідновлення 2036,3 га. Решта площі (57,6 га) - лісові ділянки (ландшафтні галявини та біогалявини), що не проектуються для заліснення.
З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 348,2 га. На всій іншій площі (1688,1 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом. Проектуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.
Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий в середньому 5 років.
Терміни змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийнятий в середньому 5 років.

Розподіл невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду за видами господарського впливу (площа, га)

Показники Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю Зруби ревізійного періоду Разом
рідколісся згарища, загиблі насадження зруби галявини, пустирі разом головного користування інших суцільних рубок
1. Усього лісових ділянок - 3 188 60,2 251,2 1812,4 30,3 2093,9
в тому числі:
1.1 Лісові ділянки, на яких забезпечується природне поновлення лісу - 3 32,5 0,4 35,9 311,0 1,3 348,2
із них:
– хвойними породами - 0,2 6,8 0,4 7,4 - - 7,4
– твердолистяними породами - 0,4 0,5 - 0,9 0,5 0,4 1,8
1.2 Може бути забезпечено лісовідновлення тільки штучним шляхом - - 155,5 2,2 157,7 1501,4 29,0 1688,1
із них:.
1.2.1 Лісокультурний фонд - - 155,5 2,2 157,7 1501,4 29,0 1688,1
1.2.2 Лісові ділянки, що не проектуються для заліснення і призначені для відпочинку населення та потреб мисливського господарства - - - 57,6 57,6 - - 57,6

Запроектовані обсяги лісовідновлювальних заходів на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду (площа, га; чисельник – запроектована лісовпорядкуванням; знаменник – прийнято 2-ою л/в нарадою при розходженні))

Породи, запроектовані для відновлення Категорії лісових ділянок Разом
не вкриті лісовою рослинністю лісосіки ревізійного періоду
головного користування інших суцільних рубок
1. Лісові культури
Сосна 87,5 913,0 8,5 1009,0
Дуб звичайний 68,2 588,4 20,5 677,1
Береза повисла 2,0 - - 2,0
Разом: 157,7 1501,4 29,0 1688,1
2. Природне поновлення
Сосна звичайна 7,4 - - 7,4
Дуб звичайний 0,9 0,5 0,4 1,8
Граб - 0,3 - 0,3
Береза повисла 7,5 14,3 0,4 22,2
Вільха чорна 20,1 160,0 0,5 180,6
Осика - 134,9 - 134,9
Тополя - 1,0 - 1,0
Разом: 35,9 311,0 1,3 348,2
Усього по лісгоспу
Сосна звичайна 94,9 913,0 8,5 1016,4
Дуб звичайний 69,1 588,9 20,9 678,9
Граб - 0,3 - 0,3
Береза повисла 9,5 14,3 0,4 24,2
Вільха чорна 20,1 160,0 0,5 180,6
Осика - 134,9 - 134,9
Тополя - 1,0 - 1,0
Разом: 193,6 1812,4 30,3 2036,3
Із загального обсягу на площі 865,6 га запроектовано створення лісових культур в рекреаційних-оздоровчих лісах. Під час створення рекомендується враховувати такі особливості: попереднє планування пішохідних доріжок з врахуванням найбільш інтенсивних напрямів руху населення; створення в певних місцях мальовничо-оформлених груп із дерев і чагарників декоративних форм; залишення невеликих галявин для покращання умов відпочинку; залишення на ділянці окремих дерев і чагарників для підвищення естетичної цінності насаджень, що створюються; створення культур переважно садінням великомірних саджанців.
Протягом перших 5 років за лісовими культурами проектується проведення 10-ти кратного догляду за схемою: 3-3-2-1-1.
Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проектуються, з врахуванням обсягів реконструкції насаджень, в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 16597 га або в середньому щорічно 1660 га.
Використання хімічних засобів для догляду за лісовими культурами не доцільно.
В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроектовано доповнення на загальній площі 468,8 га або 92,5 га при переведенні на суцільні культури. Увесь обсяг доповнень проектується виконати в перші 2 роки.
Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 143,5 га або 28,6 га при переведенні на суцільні культури. Доповнення культур передбачається проводити вручну однорічними сіянцями сосни звичайної та двохрічними сіянцями інших головних поряд.
При умові виконання запроектованих лісовідновлювальних заходів на кінець ревізійного періоду в категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок залишиться 315,6 га зрубів останнього ревізійного періоду, лісовідновлювальні заходи на яких будуть проводитись в наступному ревізійному періоді.

Лісорозведення

Агролісомеліоративний фонд лісовпорядкуванням не виявлений.